Ontdek › Plan

Minder schulden, minder armoede, meer lokale economie

Aangemaakt: 04 maart 2018

Schuldenvrije toekomst

Stichting Dam wil kwetsbare groepen gedurende een bepaalde periode een wekelijkse toelage in Dam (Rotterdams geld) geven. De ontvangers van de toelage kunnen deze besteden aan primaire levensbehoeften en bij echt Rotterdamse ondernemers.

We gaan samen met de gemeente, Warm Rotterdam, lokale ondernemers en private financiers een systeem opzetten voor armoedebestrijding en voor stimulering van de lokale economie. Er komt een financiële tegemoetkoming in lokaal geld voor de deelnemers: kwetsbare groepen zoals mensen met schulden, eenzame mensen en bijvoorbeeld dak- en thuislozen.

De unieke eigenschappen van Dam als lokaal geld en de inmiddels bewezen soliditeit van Stichting Dam (non-profit) als drijvende kracht maken dat een dergelijk systeem haalbaar is.

Aan deelname zijn uiteraard voorwaarden verbonden. Zo regelt Stichting Dam samen met andere betrokken organisaties dat je het geld alleen uit kunt geven in bepaalde winkels en aan bepaalde producten of diensten.

Deelname verlaagt de druk op de europositie van de deelnemers. Zo kunnen ze 'op adem komen' en, onder begeleiding, toewerken naar een betere positie, een beter leven.

Waarom goed voor Rotterdam?

Het plan is goed voor Rotterdam omdat het toewerkt naar een warme, inclusieve stad. Een stad waarin we zorgen voor elkaar en waarin we samen werken aan een waardig leven, voor iedereen.

Waarom vernieuwend?

Het systeem is niet alleen vernieuwend, het zou Rotterdam een wereldprimeur opleveren als het gaat om armoedebestrijding. Met recht iets waar we samen de schouders onder zetten en wat Rotterdammers trots zal maken.

Blockchain variant

Het plan leent zich wellicht voor implementatie in de vorm van een op een private of permissioned blockchain gebaseerd ‘smart contract’. Een contract regelt in dat geval welke groep deelnemers toetreedt tot het systeem, incl. uitvoeringsdetails en voorwaarden.

De gemeente Rotterdam is niet verantwoordelijk voor de inhoud van het plan.

Logo dam

Doe mee

Organisatie: Stichting De alternatieve munt

Contactpersoon: Arie Smitskamp

E-mail: arie.smitskamp@rotter-dam.nl

Wij zoeken

Wij zoeken:
- echt Rotterdamse ondernemers en winkels;
- hulp bij de selectie van deelnemers uit kwetsbare doelgroepen;
- leegstaande winkelruimte op de West-Kruiskade of de Beijerlandselaan;
- bemensing voor deze winkels;
- financieel administratieve hulp bij de uitvoering van het plan;
- meedenkers voor de evt. blockchain variant;
- Kortom: mensen met een warm hart voor Rotterdam!

Gerelateerde Plannen

Geen plannen gevonden.

Meer plannen