Ontdek › Plan

Samen & Anders: samen leven en anders doen.

Aangemaakt: 31 oktober 2016

Prettig wonen voor gezinnen: droomstraten

Het ontwikkelen en implementeren van een tool (zoals een app of een site) zodat de burger niet alleen kan toetsen of hij geschikt is om in onze woongemeenschap te komen wonen, maar wordt door de tool intrinsiek gemotiveerd actief wederkerig te zijn.

Zorgcentrum Simeon & Anna komt vanaf 2018 leeg te staan door vervangende nieuwbouw. Eigenaar woningcorporatie Laurens Wonen bedacht samen met huurder Laurens Zorg een nieuw concept, Samen & Anders. De primaire doelgroep: zelfstandig wonende huurders die sociaal-maatschappelijk en financieel kwetsbaar zijn. Nieuwe bewoners tekenen een huurcontract waarin niet alleen de huurbetaling wordt geregeld, maar ook de bijdrage aan het wederkerigheidsconcept. Samen & Anders wordt samen vormgegeven met vele partners waaronder de gemeente, Pameijer, een wijkcoöperatie en Hoge School Rotterdam en EMI.

Potentiële huurders twijfelen of S&A een geschikte woonomgeving is. Met de ontwikkelde tool kan zij of hij zelf toetsen of S&A aansluit bij hun behoeften en of de potentiële huurder de gevraagde wederkerigheid kan bieden. Daarnaast verwijst de tool naar wel passende alternatieven. Uiteraard blijft mondeling advies altijd mogelijk!

Waarom goed voor Rotterdam?

In de omliggende wijken wonen veel kwetsbare mensen die zich soms niet veilig voelen, moeite hebben contacten te leggen met buurtgenoten. Middels de tool kan zij of hij toetsen of Samen en Anders een geschikte plaats om te wonen is zonder daar met een (dure) professioneel te hoeven overleggen Daarnaast geeft de tool alternatieven woonvormen aan die mogelijk meer passen bij de woonbehoeften van de burger met zijn of haar mogelijkheden of beperkingen.

Waarom vernieuwend?

De tool heeft een toets en zoekfunctie die tot nu toe versnipperde informatie woonmogelijkheden aangeeft op basis van individuele noden en mogelijkheden.

De gemeente Rotterdam is niet verantwoordelijk voor de inhoud van het plan.

Doe mee

Organisatie: Laurens Wonen

Contactpersoon: Bob Janse

Wij zoeken

Uiteraard is elke medestander en meedenker, naast de studenten van Hoge School die meehelpen de tool te ontwikkelen welkom. Echter de financiële middelen om de tool operationeel te maken zijn noodzakelijk!

Gerelateerde Plannen

Ctiwtazusaa7h v

Droomstraat Lambertusstraat

De Lambertusstraat en Annastraat worden veiliger, toegankelijker, groener en leuker

Bekijk dit plan
Donarpad sfeerbeeld klein

KAAPSE BUURTPADEN

Het Freijapad en Donarpad moeten veranderen van een doorsteek voor auto’s en bestelbusjes naar buurtpleintjes. Groene paden waar bewoners en passanten kunnen vertoeven, recreëren, spelen, ontspannen en waar buurtbewoners elkaar kunnen ontmoeten.

Bekijk dit plan
Gelukshuislogo

OranjeDROOMstraat

Van de Oranjeboomstraat de OranjeDROOMstraat maken door opgehaalde dromen samen met bewoners te realiseren.

Bekijk dit plan
Simeon

Samen & Anders: WijkOtel Zuid

Tijdelijke woonvoorziening in een op de wijk gerichte innovatieve 'hotel' formule, voor gasten die een verbetering in persoonlijke omstandigheden willen bewerkstelligen. Waarde creëren voor een maatschappelijk en financieel kwetsbare doelgroep.

Bekijk dit plan
Strand gekleurd

Kaapsestrand

Het Katendrechtse strand samen met de buurt omtoveren tot een Kaapse Copacabana beach!

Bekijk dit plan
20160921 schets

Een leefstoep voor de Ruilstraat

Een levendige stoep, en openheid en kwaliteit in de gevels van de Ruilstraat. Met relatief kleine fysieke ingrepen op het snijpunt van gevel en straat, bereiken we een tijdens de experimentperiode een groot effect op ruimtelijk en sociaal gebied.

Bekijk dit plan
Assendelftplein droomplein

Assendelftplein: spelen, ontmoeten, bewegen

Meer groen, avonuurlijk spelen en elkaar ontmoeten op het Assendelftplein. Daar gaan we voor! Dit grote plein is een unieke plek in Kralingen die niet ten volle wordt benut. Bewoners willen met behulp van CityLab010 daar verandering in brengen.

Bekijk dit plan
Img 0469

Peperklip vergroent

Experimenteren met vergroening van de buitenruimte

Bekijk dit plan
Meer plannen