Ontdek › Plan

Schuldhulp binnen bereik

Aangemaakt: 30 mei 2018

Schuldenvrije toekomst

Het Rotterdamincassobureau als verwerker van persoonsgegevens middels convenanten met crediteuren van Rotterdammers met het doel om vroegsignalering in te zetten waardoor betalingsachterstanden niet verworden tot problematische schulden. G.

Schuldhulp binnen bereik

Schuldhulp op basis van:

1 Vroegsignalering middels Rotterdam Schuldbemiddelings Bureau(RSBB)

2 Herfinanciering van alle problematische schulden van Rotterdammers door KBR;

3 Preventiebeleid t.a.v. personen in schuldhulp (budgetbeheer/ etc.etc.) en nazorg middels flankerende hulp.

-Vroegsignalering en de wijze waarop zal geschieden met in achtneming van o.a artikel 5lid 1 AVG . Zie bestand/bijlage 1.

- De kosten van de herfinanciering van alle problematische schulden van Rotterdammers, met een geschatte omvang van 1.2 miljard euro, zullen voor de gemeente Rotterdam per daldo "0" euro bedragen. Zie voor de onderbouwing bestand/bijlage 2

- Gedurende de aflossingsperiode van de problematische schulden is het regime van budgetbeheer van toepassing. Daarnaast worden, indien geïndiceerd, psychosociale problemen middels flankerend beleid aangepakt.

Waarom goed voor Rotterdam?

Dit plan (RIB) is goed voor Rotterdam, omdat deze nieuwe werkwijze in veel gevallen zal voorkomen dat schulden zullen verworden risicovolle-en problematische schulden. Het positieve gevolg hiervan zal zijn dat gemeente Rotterdam bespaard blijft van nog meer uitgaven als gevolg van deze schulden die thans ca. 220 miljoen bedragen. Uitgaven die vooral neerslaan bij de sociale dienst inzake uitkeringen, WWB re- integratiekosten en uitvoeringskosten. Kosten hulpverlening: slechts 1 miljoen .

Waarom vernieuwend?

Waarom het plan, oprichting va het RIB, vernieuwend is?
Omdat zijn werkwijze nergens in Nederland wordt toegepast, terwijl de Consumentenbond ruim 2 jaar geleden hierop heeft aangedrongen. Deze nieuwe werkwijze zal ertoe bijdragen dat in tegenstelling tot het verleden en heden, achterstand in betalingen niet zullen verworden tot risicovolle- en problematische schulden.

Bijlagen:

De gemeente Rotterdam is niet verantwoordelijk voor de inhoud van het plan.

Doe mee

Contactpersoon: Subhas Ganpat

Gerelateerde Plannen

Plan Dam

volgt: heeft plan niet op de website gezet, wel een aanvraag ingediend

Bekijk dit plan

Voorkomen is beter dan dakloos.

Mijn plan is om in 6 maanden tijd een groep van 100 beginnende huurders in de leeftijdscategorie van 18 t/m 27 jaar te leren hoe ze zelf een schuldenvrije toekomst kunnen realiseren.

Bekijk dit plan
Logo 168 79835386

Go Lombardijen!

We stimuleren de informele netwerken van de bewoners in één straat in Lombardijen. • Bewoners wijzen elkaar de weg en helpen elkaar - duurzaam en effectief.

Bekijk dit plan
Monnie1

Monnie

De app Monnie geeft jongeren overzicht in hun financiën en biedt praktische stappen om grote schulden te voorkomen.

Bekijk dit plan
Rechtenvrij spaarpot

Schuldenlab010

Schuldenlab010 wordt een lokale proeftuin waar publieke en private partijen op innovatieve en actiegerichte wijze samenwerken om armoede- en schulden in Rotterdam aan te pakken.

Bekijk dit plan
Warm rotterdam 3

Warm Rotterdam

Warm Rotterdam is de beweging voor inclusie en tegen armoede. Warm Rotterdam initieert en organiseert een beweging richting een samenleving waarin iedereen telt en iedereen mee doet.

Bekijk dit plan
Meer plannen