Ontdek › Plan

Urban Mining with Credits

Aangemaakt: 31 mei 2017

Fijne Rotterdamse buitenruimte

Wij introduceren een nieuwe vorm van crowdfunden. Met als inzet de waarde van afval en het circulair toepassen van grondstoffen.

Urban Mining, een jonge startup, zet in op het verhogen van inzameling van afgedankte elektrische en elektronische apparaten en kunststoffen in Rotterdam en introduceert hiervoor een nieuwe vorm van crowdfunding.
Hierbij vragen wij inwoners van Rotterdam niet om geld maar om grondstoffen.

Voor iedere kilo E-Waste (dat is alles met een stekker en/of batterij) en kunststoffen die inwoners bij Urban Mining inleveren ontvangen deelnemers een aandeel in de vorm van een credit. Iedere credit heeft direct een waarde op basis van de afzet van grondstoffen en stijgt mee met het resultaat dat wij gaan realiseren met Recycling en Upcycling. Na afloop van de campagne van 30 maanden worden de opbrengsten, na aftrek van de operationele kosten, uitgekeerd aan alle deelnemers, de inwoners van Rotterdam.

Waarom goed voor Rotterdam?

Met Urban Mining with credits dagen wij de inwoners van Rotterdam uit om grondstoffen en bruikbare onderdelen in onze stad te behouden door deze op verschillende lokaties in de stad bij ons aan te bieden voor het hergebruiken,demonteren, recyclen, inzetten voor reparatie en samen met onze partners opnieuw gebruiken voor nieuwe producten. Het ontmantelen en sorteren van afgedankte apparaten kan bij uitstek en zeer waardevol uitgevoerd worden door mensen met afstand tot de arbeidsmarkt.

Waarom vernieuwend?

Crowdfunding staat volop in de belangstelling. Het is een belangrijke bron van financiering gebleken voor ondernemerschap en maakt het mogelijk om innovatieve
ideeën om te zetten in bedrijvigheid. Voortbordurend op de kracht om een grote groep potentieel geïnteresseerden niet alleen belanghebbende maar met name ook aandeelhouder te maken introduceren wij dit concept; 6 miljoen aandelen in ruil voor 6.000.000 kg., materiaal wat anders voor een groot deel bij het huisvuil belandt en geld kost.

De gemeente Rotterdam is niet verantwoordelijk voor de inhoud van het plan.

Urbanmining jvdt

Doe mee

Organisatie: Muneco C.V.

Contactpersoon: Marco Kortland

Wij zoeken

1. Samenwerking met de Gemeente Rotterdam, verantwoordelijk voor het inzamelen van huishoudelijk afval.
2. Samenwerking met Sociale Werkplaatsen (e.g. Robedrijf) voor de inzet van mensen met afstand tot de arbeidsmarkt.
3. Opzetten van een 'Urban Ecosysteem', waarbij de output van Urban Mining (diverse stromen kunststoffen en verschillende onderdelen) door partners, op lokatie, worden omgezet in filament voor 3-D printers en 3-D printers zelf, gemaakt van geselecteerde onderdelen (uit o.a. oude wasmachines). BlueCity is dé broedplaats waar al deze ondernemers en ideeën volledig tot bloei komen.
4. Subsidie als overbruggingsfinanciering naar daadwerkelijke lancering van het concept.

Gerelateerde Plannen

Kinderen maken de stad

Een ontmoetingsplek waar generaties samen kunnen spelen en waar sociale barrières worden doorbroken.

Bekijk dit plan
Gezondewijk2

GezondeWijk door VoedselEducatie010

Stichting VoedselEducatie010 rolt een structureel educatief programma uit, over Voedselwijsheid, Gezonde Leefstijl en Taalvaardigheid, voor ouders en kinderen in de wijk Bloemhof.

Bekijk dit plan

Afrikaandermarkt grondstoffen station

Het plaatsen van een afvalinzamel- en verwerkingsstation voor de Afrikaandermarkt, om meer restafval hoogwaardig te kunnen hergebruiken, zwerfafval te voorkomen en te communiceren over afval is grondstof.

Bekijk dit plan
Logo sb

De Stadsboswachter

De Stadsboswachter zorgt voor beheer, behoud en beleven van het stadsbos. Hij bouwt het stadsboswachtershuis als ontmoetingsplek en werkplaats voor de makers, bewoners, ondernemers en beheerders van de stad.

Bekijk dit plan

Botanische Tuin Afrikaanderwijk

We willen graag van onze tuin een plek maken waar ieder mens met al zijn zintuigen natuur kan beleven.

Bekijk dit plan
Groengoed!

Kansrijke Tuinen

Gezamenlijk tuinieren in de wijk voor een mooie, veilige en kindvriendelijke buitenruimte

Bekijk dit plan
Fao infographic urbantrees en

Smart Urban Forest, de waarde van bomen

Iedereen houdt van bomen. Wij willen Rotterdam vergroenen met meer en mooiere bomen door omwonenden en bedrijven via blockchain en nieuwe business modellen mede-eigenaar te maken

Bekijk dit plan
Meer plannen