Subsidieregeling 2020.

Lees voordat je een startbudget aanvraagt de subsidieregeling CityLab010 2020. Hierin staan de voorwaarden, criteria en procedure. Ook staat er aangegeven waar het projectplan aan moet voldoen. Vanwege de maatregelen die zijn ingevoerd om verspreiding van het corona-virus tegen te gaan, is de uiterste datum om een startbudget aan te vragen gewijzigd van 27 mei naar 20 juni 2020. Zie hier het besluit dat het college hiervoor het genomen.

Zoals je ongetwijfeld weet kunnen overheden niet onbeperkt initiatieven steunen om concurrentievervalsing te voorkomen. Hiervoor is speciale regelgeving opgesteld. Gelukkig zijn er ook tal van uitzonderingen op het zogenoemde staatssteunverbod. Daarom moet de aanvrager bij de subsidieaanvraag een ingevulde en ondertekende de-minimisverklaring als bijlage toe te voegen. Hier kan je de de-minimisverklaring en een toelichting hierop downloaden.