Subsidieregeling 2022.

Lees voordat je een startbudget aanvraagt de subsidieregeling CityLab010 2022. Hierin staan de voorwaarden, criteria en procedure. Ook staat er aangegeven waar het projectplan aan moet voldoen.

Zoals je ongetwijfeld weet kunnen overheden niet onbeperkt initiatieven steunen om concurrentievervalsing te voorkomen. Hiervoor is speciale regelgeving opgesteld. Gelukkig zijn er ook tal van uitzonderingen op het zogenoemde staatssteunverbod. Daarom moet de aanvrager bij de subsidieaanvraag een ingevulde en ondertekende de-minimisverklaring als bijlage toe te voegen. Hieronder kan je de de-minimisverklaring en een toelichting hierop downloaden.