Beschrijf de evaluatie.

Wat moet ik doen?

Beschrijf de monitoring en evaluatie van het initiatief.

Waar moet ik op letten?

Een van de laatste onderdelen van jouw projectplan richt zich op de monitoring en evaluatie van jouw initiatief. Door vooraf te bepalen hoe je het initiatief gaat monitoren en evalueren geef je inzicht in het proces. Hierdoor bepaal je succesfactoren en verbeterpunten, die je in de toekomst weer kan inzetten. Bij de monitoring en evaluatie kun je onder andere gebruik maken van de zogenaamde PDCA-cyclus:

Plan: Activiteiten plannen en doelstellingen bepalen.

Do: Activiteiten uitvoeren.

Check: Beoogde doelstellingen controleren.

Act: Activiteiten of doelstellingen aanpassen om je doelen te bereiken.