Formuleer doelstelling en impact.

Wat moet ik doen?

Beschrijf de doelstelling.

De maatschappelijke relevantie en mate van innovatie heb je bij de vorige stap bepaald. Beschrijf vervolgens wat uitgebreider de impact van de resultaten. Wat ga je doen? Wat is de meerwaarde voor Rotterdam en haar inwoners?

Waar moet ik op letten?

SMART maken

Wat wil je bereiken en hoe zet je dat duidelijk op papier? Het omschrijven van doelen kan lastig zijn, zeker bij inintiatieven die bijvoorbeeld in de buitenruimte plaatsvinden. In die gevallen zijn kwalitatieve doelen relevanter dan kwantitatieve doelen. Als je kwantitaieve doelen wil beschrijven, kun je gebruikmaken van SMART. Dit staat voor Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdsgebonden. Aan de hand van deze vijf elementen kan je duidelijke doelstellingen beschrijven voor jouw initiatief. Door je doelstellingen SMART te maken, kan je op een later moment controleren of jouw doelstellingen behaald zijn. De CityLab010 Smart Tool ondersteunt je met het SMART formuleren van de doelstellingen.

Impact beschrijven

Vervolgens ga je de impact beschrijven die je gaat realiseren. De CityLab010 Impactscan helpt jou om de doelstellingen concreet en helder te beschrijven.