Formuleer de toekomstvisie.

Wat moet ik doen?

Indien het van toepassing is, beschrijf je de toekomstvisie voor jouw initiatief.

Waar moet ik op letten?

De mate van opschaalbaarheid van de activiteit

Wanneer je kijkt naar de toekomst is het belangrijk om de opschaalbaarheid van jouw initiatief in kaart te brengen. In welke mate kan jouw initiatief na de looptijd van de CityLab010 aanvraag doorgaan? Kan jouw initiatief zich eventueel uitbreiden? Of zijn er bepaalde onderdelen binnen jouw initiatief die opgeschaald kunnen worden? Indien je bezig bent met de toekomst is het belangrijk om dergelijke zaken in kaart te brengen en te inventariseren wie of wat er nodig is voor de opschaalbaarheid van jouw initiatief. De Rabobank heeft een tool gemaakt om in 10 stappen een ondernemingsplan te maken. Door te checken of je deze stappen voldoende hebt uitgedacht voor de toekomstvisie, maak je jouw toekomstvisie sterker.

Een opzet voor het verdienmodel voor na de subsidie bij een beoogde continuering

Een belangrijk onderdeel van de toekomstvisie is een uitwerking van het verdienmodel. Dit vormt een aanvulling op de begroting van de aanvraag die je bij CityLab010 indient. Het verdienmodel dient te beschrijven hoe het initiatief wordt gefinancierd met een financiële onderbouwing van de plannen. Bijlage 9.2 bevat vanaf pagina 22 een voorbeeld financieel plan ter inspiratie hoe een solide financiële toekomstvisie uitgewerkt kan worden.