Stel de begroting op.

Wat moet ik doen?

Stel de begroting op.

Waar moet ik op letten?

Het projectplan dient een gespecificeerde begroting te bevatten, die inzicht geeft in de geraamde inkomsten en uitgaven voor jouw initiatief. We hebben een format voor een begroting om hierbij te gebruiken. Als onderdeel van de begroting is een onderbouwing nodig welke financiële waarde de eigen bijdrage in tijd, kennis en middelen bij uitvoering van het initiatief hebben (kapitalisatie). De eigen bijdrage kan bestaan uit de tijd die er door de aanvrager in wordt gestopt, kennis die beschikbaar wordt gesteld of middelen/geld dat wordt(en) ingezet. Dit geldt ook voor de tijd, kennis of middelen/geld die partners in het initiatief investeren.

Wordt het initiatief uitgevoerd in de openbare ruimte? Dan is het belangrijk om ook in kaart te brengen wat de gevolgen zijn voor de openbare ruimte voor de structurele kosten van beheer en onderhoud, nadat de subsidie is verstrekt. Dit kan worden onderbouwd door een verdienmodel in kaart te brengen dat betrekking heeft op de periode na het verstekken van de subsidie, bij een beoogde continuering.