Startbudget aanvragen.
Via het subsidieloket

CityLab010 is een start-up programma voor innovatieve initiatieven. Het programma helpt je om jouw initiatief om te zetten in een projectplan. CityLab010 geeft de mogelijkheid om een startbudget aan te vragen om je projectplan uit te voeren. Met een goed projectplan kun je tot 14 november 12.00 uur startbudget aanvragen bij het subsidieloket van de Gemeente Rotterdam. Waar jouw projectplan allemaal aan moet voldoen staat omschreven in de Subsidieregeling CityLab010 2024. Hierin zijn de criteria en voorwaarden te vinden voor het aanvragen van het startbudget en alle deadlines. Het startbudget krijg je in de vorm van een subsidie.

 

De spelregels van CityLab010:
 • Jouw initiatief levert op vernieuwende wijze een maatschappelijke bijdrage aan Rotterdam;
 • Je hebt je plan uitgewerkt in het format projectplan via je account op citylab010.nl;
 • Je initiatief moet voldoen aan de spelregels van Citylab010
 • Je vraagt het startbudget aan als natuurlijk persoon (bewoner, ZZP-er of VOF) ingeschreven in gemeente Rotterdam, of als rechtspersoon ingeschreven in de KVK van Nederland (stichting, vereniging, BV);
 • De maximale subsidie bedraagt voor rechtspersonen 50.000 euro en voor natuurlijke personen 25.000. CityLab010 draagt maximaal 50% van de kosten bij.
Hoe vraag je een startbudget aan?
 • Maak een account aan op www.citylab010.nl; 
 • Meld je initiatief aan; 
 • Na contact met een CityLab010 adviseur wordt het format projectplan op 'open' gezet. Je kan aan de slag met je projectplan!
 • Je definitieve projectplan kan je downloaden en indienen als subsidieaanvraag;
 •  De aanvraag dien je uiterlijk 14 november 12.00 uur online in bij het subsidieloket van de gemeente Rotterdam. Je kan inloggen met DigiD (burgers) of eHerkenning (organisaties). Let op: Doe dit niet op het laatste moment. 
Vraag je subsidie aan uit naam van een organisatie? Zorg dan ook voor:
 • e-Herkenning;
 • Een scan van de Statuten of bestuurs- of huishoudelijk reglement;
 • Een scan van Uittreksel Kamer van Koophandel of opgave van de bestuurssamenstelling.