Toegankelijkheid.

Gemeente Rotterdam wil dat iedereen haar online informatie begrijpt en kan gebruiken. Wij blijven werken aan verbeteringen van de website.

Deze verklaring geldt voor de website: www.citylab010.nl (CityLab010) 

Toegankelijkheidsverklaring
De website voldoet bijna aan de gestelde eisen. Ons doel is dat onze digitale informatie en dienstverlening toegankelijk zijn voor zoveel mogelijk mensen. Ook als ze een beperking of bepaalde voorkeuren hebben. In onze uitgebreide toegankelijkheidsverklaring kunt u precies zien hoe toegankelijk deze website is. Daar staat ook welke maatregelen wij nemen om aan onze plicht te voldoen.

Wilt u meer informatie over een van onze andere websites? Op de pagina toegankelijkheidsverklaringen vindt u een overzicht van al onze websites met een link naar de verklaringen.

Probleem met toegankelijkheid op deze website?
Ervaart u een toegankelijkheidsprobleem op onze website? Neem contact op met de redactie

Klacht
Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd? Dan kunt u contact opnemen met de Nationale Ombudsman.