Energietransitie.

Rotterdam zet in op een betaalbare klimaatneutrale en duurzame stad. Een gezonde omgeving met schone lucht waar het goed wonen is, wie wil dat nou niet? Om dat voor elkaar te krijgen, moet nog veel veranderen in Rotterdam. Een flinke daling van de CO2- uitstoot is hoognodig, om klimaatverandering af te remmen en om de kwaliteit van leven in onze stad op peil te houden. Het doel is om in Rotterdam in 2030 49% minder CO2 uit te stoten (ten opzichte van 1990) en klimaatneutraal te zijn in 2050. Diverse vraagstukken komen daarbij kijken, zoals:

Hoe zorgen we dat Rotterdammers over willen en kunnen stappen naar hernieuwbare energie thuis en onderweg?

Maar ook; hoe zorgen we dat de energietransitie betaalbaar en haalbaar is voor iedereen?

Onze stad kent ook andere uitdagingen; ongeveer 33.500 Rotterdammers leven van een bijstandsuitkering. Wij willen voor hen een betaalde arbeidsplek. Een plek met uitzicht op een toekomst. In onze stad willen wij gelijke kansen voor iedereen. Voor alle bewoners van jong tot oud. Daarom roepen we jullie op om middels jouw energietransitie-initiatief veel meer Rotterdammers aan een betaalde baan te helpen.

Échte verandering vindt alleen plaats als gemeente Rotterdam, bewoners, bedrijven en instellingen samen vormgeven aan de verandering. Help jij mee om al deze doelen te behalen?

Inspirerende voorbeelden.