Gelijke Kansen.

Gelijke Kansen gaat over meedoen in de maatschappij, over kunnen werken en sporten, over kansen in het onderwijs, over een betekenisvolle bijdrage leveren aan de stad en de omgeving waarin je leeft. Zorgen, geldproblemen, werkloosheid, laaggeletterdheid en woonomgeving zijn van invloed op hoe je je voelt én op het maken van keuzes. Veel Rotterdammers hebben in hun dagelijks leven te maken met deze uitdagingen.

Onderwijs is voor iedereen belangrijk. Onderwijs dat talentontwikkeling stimuleert, zorg biedt aan leerlingen, van jong tot oud, en aansluit op de arbeidsmarkt. Voor onze Rotterdamse kinderen en jongeren betekent gelijke kansen, ook nieuwe oplossingen zodat er minder kinderen opgroeien in armoede en er minder jongeren met schulden zijn. Daarbij moeten bijna 60.000 Rotterdammers op dit moment rondkomen van een laag inkomen en ongeveer 33.500 van een bijstandsuitkering. Daarom is vernieuwing op minder (of geen) eisen om hen aan een (betere) betaalde baan te helpen belangrijk.

Gelijke kansen betekent in onze stad ook dat er voor iedereen de mogelijkheid moet zijn, met plezier te sporten, te bewegen, te recreëren en structureel een actieve levensstijl te houden. Gezond zijn en je gezond voelen is voor alle Rotterdammers fijn.

Voor Gelijke Kansen zoeken wij innovatieve, structurele en verfrissende handelswijzen die bijdragen aan oplossingen voor armoede, schulden, werk, jeugd, sport, onderwijs of gezondheid. Co-creatie zodat verschillende partijen, samenwerken aan gelijke kansen voor de jonge en oudere Rotterdammer, draagt bij aan een veerkrachtig stedelijk Rotterdams leefklimaat.

Inspirerende voorbeelden.