Iedereen aan Boord. Een win-win voor bedrijven en 'risicojongeren'

De Keerpuntacademie biedt oplossingen voor sociale vraagstukken waarop gemeenten en organisaties onvoldoende vat krijgen w.o. non-participatie en apathie van kwetsbare burgers;risicojongeren en door hen veroorzaakte overlast; en jeugdcriminaliteit. Anker hierbij is de Keerpuntmethodiek.

Rotterdamse bedrijven snakken naar personeel. Een groep Rotterdamse jongeren (16+) komt niet (toe) aan werk. Door een slechte, onveilige jeugd vertonen ze risico- of probleemgedrag. 'Iedereen aan Boord' slaat een brug tussen bedrijven en deze jongeren. Per jaar gaan minstens 30 jongeren aan de slag.

Daarom goed en vernieuwend voor Rotterdam.

Werk is dé sleutel tot meedoen in de samenleving. 'Risicojongeren' kunnen een deel van de vacatures in Rotterdam prima invullen, maar zijn zo ver van de arbeidsmarkt afgedwaald, dat ze alleen op eigen kracht niet aan werk (toe)komen. We versterken en trainen hen, en verbinden hen met bedrijven.
Het project helpt leemtes vullen in de Rotterdams economie door samen met jongeren - die risico- of probleemgedrag vertonen maar per saldo kwetsbaar zijn - en met inzet van beproefde methodieken te werken aan blijvende gedragsverandering, een betere mentale gezondheid en 'job readiness'.
Door 'risico'- en 'probleemjongeren' door gedragsverandering en (perspectief op) werk weer te verbinden met de Rotterdamse samenleving, draagt het project 'en passant' bij aan toename van de veiligheid in Rotterdamse straten en buurten.

Bijlagen.

meer weten.

Contactpersonen van dit initiatief
Angelo Anzola