Veelgestelde vragen.

Citylab010 is een ondersteuningsprogramma van gemeente Rotterdam voor vernieuwende plannen die een maatschappelijke bijdrage leveren aan Rotterdam(mers). In totaal is er 1 miljoen beschikbaar om initiatiefnemers te helpen aan een startbudget. Naast de mogelijkheid van een startbudget biedt de gemeente een Start-Up programma aan met workshops en verbindt initiatiefnemers aan experts van de gemeente, de partners uit de stad én aan elkaar. Doel is dat er voor elk initiatief een zo goed mogelijk projectplan ligt dat een beroep kan doen op een startbudget. De Stadsjury van CityLab010 beoordeelt op basis van de projectplannen welke initiatieven in aanmerking komen voor een startbudget. Dit zijn de spelregels om mee te doen.

Op deze pagina vind je alle informatie over meedoen met CityLab010!
Hou de agenda en onze socials (instagramLinkedIn en Facebook) in de gaten en schrijf je in voor de nieuwsbrief voor updates over alle workshops, webinars en events.

Wil je gebruik maken van de feedback van je CityLab010 adviseur? Zorg dan dat je uiterlijk 1 juni een concept projectplan indient via je account op CityLab010.nl

Momenteel is ondersteuning door de CityLab010 adviseurs en partners niet meer mogelijk. Een initiatief aanmelden en een projectplan uitwerken kan wel tot en met 1 september 23.59 uur. 

Een aanvraag kan je uiterlijk 1 september 23.59 uur indienen via het subsidieloket van de gemeente Rotterdam. We raden je aan om niet tot het laatste moment te wachten. Aanvragen die om technische redenen te laat ingediend worden kunnen geweigerd worden. 

Let op: enkel een projectplan dat is aangemaakt via je account op CityLab010.nl wordt geaccepteerd als aanvraag. 

Lees hier alles over het aanvragen van een startbudget

Het aanvragen van een startbudget verloopt via het subsidieloket van gemeente Rotterdam.
Let op: enkel aanvragen die ingediend worden dmv het digitale format projectplan worden in behandeling genomen.
Hou er rekening mee dat het bestand dat je upload bij het subsidieloket maximaal 10mb kan zijn.

CityLab010 ondersteunt maximaal 50% van de begrote kosten, ongeacht je rechtsvorm. De overige kosten dek je bijvoorbeeld door fondsen, sponsoring, eigen uren, inbreng van middelen, of andere subsidies (niet van gemeente Rotterdam). 

Natuurlijk persoon: maximaal 25.000 euro

Een natuurlijk persoon (burgers, zzp-ers en vof's) kan maximaal €25.000 euro aanvragen. Een natuurlijk persoon moet meerderjarig zijn en volgens de Basisregistratie Personen in gemeente Rotterdam wonen. Een aanvraag doe je via DigiD.

Rechtspersonen: maximaal 50.000 euro

Rechtspersonen die volgens het Handelsregister in Nederland gevestigd zijn kunnen maximaal €50.000 aanvragen. Met rechtspersonen worden organisaties als vermeld in Artikel 3 Burgerlijk Wetboek Boek 2 bedoeld: verenigingen, coöperaties, onderlinge waarborgmaatschappijen, naamloze vennootschappen, besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid en stichtingen. Een aanvraag doe je met eHerkenning.

Rechtspersoon in oprichting?
Weet je nog niet zeker of je een rechtspersoon wil oprichten? Dan kan je dit aangeven in je projectplan. Hou er rekening mee dat indien een startbudget wordt toegekend, dit pas wordt uitgekeerd zodra de rechtspersoon is opgericht. Hier gaat tijd inzitten, dus kijk hier tijdig naar. Partners Ploum en Mazars kunnen hierover meedenken!

De activiteiten die CityLab010 ondersteunt kunnen pas starten na toekenning van het startbudget op (uiterlijk) 15 februari 2024.

Eventuele voorbereidende activiteiten kan je dus wel benoemen (als voorbereiding/pilot/onderzoek/dagelijkse bezigheiden/onderbouwing van ervaring etc), maar de kosten hiervan kan je niet opnemen in je begroting. Maak dus duidelijk welke activiteiten je wanneer uitvoert en welke kosten daarbij horen.

Toelichting: 

In de subsidieregeling staat in artikel 5: Kosten die voor subsidie in aanmerking komen

1.  Voor subsidie komen de redelijk gemaakte kosten in aanmerking die direct verbonden zijn met de uitvoering van een activiteit als bedoeld in artikel 3.

2. Kosten die voorafgaand aan de indiening van de aanvraag zijn gemaakt, komen niet voor subsidie in aanmerking.

in artikel 14 lid h staat dat een aanvraag geweigerd wordt indien “de activiteiten waarvoor subsidie is aangevraagd al zijn gestart of reeds zijn afgerond.”

Hieruit blijkt dus dat de activiteiten pas na toekenning van het startbudget mogen starten (anders wordt de aanvraag geweigerd) en dat je alleen kosten kan opnemen in je begroting die horen bij die activiteiten. Dit is uiterlijk 15 februari 2024, zie artikel 19 van de Subsidieregeling citylab010 2023.

Om te bepalen wie in aanmerking komt voor een startbudget van CityLab010 is een subsidieregeling vastgesteld. Hierin staan de voorwaarden, criteria en procedure beschreven. Klik hier om naar de subsidieregeling te gaan.

Als rechtspersoon heb je eHerkenning nodig om een aanvraag in te dienen op het subsidieloket van gemeente Rotterdam. Vraag dit tijdig aan. 

Informatie over de digitale sleutel voor ondernemers en overheid, eHerkenning, kunt u vinden op www.eHerkenning.nl

Je kan meedoen met CityLab010 als rechtspersoon in oprichting. Dit kan je aangeven bij je aanmelding. 

Dan hoef je nog geen (oprichtings)kosten te maken zonder dat je zeker weet dat je het startbudget ontvangt.

Eventuele oprichtingskosten kan je opnemen in je begroting. 

Vervolgens dien je je aanvraag in via DigiD als rechtspersoon in oprichting. Zie de vraag hieronder voor de stappen die je daarvoor neemt. 

Indien je een aanvraag doet als rechtspersoon in oprichting of indien eHerkenning (nog) niet beschikbaar is kan men bij uitzondering de aanvraag doen via DigiD en de gegevens later volledig aanleveren. 
o    Je geeft bij je subsidieaanvraag aan dat je een rechtspersoon in oprichting bent en/of geen toegang hebben tot eHerkenning
o    Na aanlevering (bij subsidie@rotterdam.nl) van de documenten die bewijzen dat de rechtspersoon is opgericht past de subsidieadministratie intern de gegevens (begunstigde, bankgegevens) aan
o    Uitkering van het startbudget gebeurt pas nadat deze gegevens volledig aangeleverd zijn.
 

Let op: het gaat hier om de gegevens m.b.t. rechtspersoonlijkheid. De aanvraag (het projectplan) dient wel volledig te zijn wanneer de aanvraag uiterlijk  1 september 23.59 uur wordt ingediend. 
 

Een intentieverklaring geeft meer vertrouwen dan enkel het benoemen van samenwerkingsverbanden. Ze kunnen dus bijdragen aan de kwaliteit van je plan. CityLab010 heeft een model beschikbaar, maar deze is vrij uitgebreid. Voor een toezegging dat een samenwerking, sponsoring, investering e.d. ook daadwerkelijk zal plaatsvinden kan het bevestigen hiervan door beide partijen op papier (of in een email) van de inhoud van de samenwerking en de voorwaarden hiervan al afdoende zijn. Schat in wat de ‘zwaarte’ is van de samenwerking. 

De Stadsjury van CityLab010 is een adviescommissie voor het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Rotterdam. De leden beoordelen de projectplannen waarvoor een startbudget is aangevraagd. In een juryrapport geeft de Stadsjury aan welke plannen in aanmerking komen voor een startbudget, inclusief de hoogte van het bedrag. Dit doet de Stadsjury na een advies van het team van CityLab010. Er wordt gekeken naar de maatschappelijke relevantie van de plannen (in hoeverre sluit het plan aan op wat CityLab010 zoekt?) en naar de mate van innovatie. Het college verzorgt de afhandeling van het juryrapport.

CityLab010 is op zoek goede ideeën die van Rotterdam een nóg betere, leukere, sterkere stad te maken! Daarom ondersteunen we initiatieven die op vernieuwende wijze Rotterdam socialer, groener of veiliger maken. Hiervoor is 1 miljoen euro beschikbaar.

Heb jij een idee voor een dienst, product of activiteit die nog niet bestaat in (een deel van) Rotterdam dan nodigen we je graag uit om mee te doen aan CityLab010. Alle vernieuwende plannen die een maatschappelijke bijdrage leveren aan Rotterdam(mers) zijn welkom! Dit kan op het gebied van duurzaamheid, circulariteit en digitalisering. Maar ook op het gebied van zorg, armoede of integratie. En ook vernieuwende plannen voor cultuur, (e-)sport en toerisme zijn welkom. Kortom: meld je aan met je idee!

Het plan wordt door de Stadsjury beoordeeld (dus niet door Team CityLab010, je CityLab010 adviseur of een van de partners). Dit doen ze op basis van de informatie in je projectplan dat je bij je aanvraag indient. De criteria waar het plan op wordt beoordeeld zijn: mate van vernieuwing (3 punten), kwaliteit (=de haalbaarheid van het plan, 3 punten) en maatschappelijke bijdrage (6 punten). Hierbij weegt maatschappelijke bijdrage het zwaarst mee. Zorg dus dat deze elementen goed uitgewerkt worden in je plan.

CityLab010 is een samenwerkingsprogramma tussen de gemeente Rotterdam en een aantal maatschappelijk betrokken partners zoals de Rabobank, Ploum, Mazars en de Hogeschool Rotterdam. Allemaal partners met een grote betrokkenheid voor de stad Rotterdam. Stuk voor stuk maken zij zich hard voor ondernemende Rotterdammers om hun droom waar te maken. Zij zetten hun netwerk, kennis en expertise in om initiatiefnemers verder te helpen. Dat gebeurt tijdens workshops, events, inspiratiesessies of in persoonlijke gesprekken. Op onze partnerpagina kan je alle info en contactgegevens vinden!

CityLab010 wil maximale ruimte geven aan de stad om met vernieuwende oplossingen te komen voor maatschappelijke vraagstukken.Voor die groep plannen kan de Stadsjury het college adviseren om maximaal 1 wildcard uit te reiken. Natuurlijk moet het plan wel vernieuwend zijn en het projectplan op orde. kijk hier voor meer informatie

CityLab010 ondersteunt maxiaal 50% van de begrote kosten, ongeacht je rechtsvorm. De overige kosten dek je bijvoorbeeld door fondsen, sponsoring, eigen uren, inbreng van middelen, of andere subsidies ( niet van gemeente Rotterdam) 

Kijk ook eens op Rotterdamse Fondsen. Daar vind je een overzicht van organisaties die financieel bijdragen aan inspirerende initiatieven en projecten waar stad en/of regio Rotterdam beter van wordt. Fondsenzoeken helpt non-profit organisaties snel, efficiënt en zorgvuldig de fondsen te vinden die goed bij jouw project of initiatief passen.

Voor subsidies en financiering door de landelijke overheid kan je terecht op de Subsidie - en financieringswijzer van de RVO.

Ondernemers kunnen crowdfunding opzetten via platforms als CrowdAboudNow of Collin Crowdfund. Niet zeker of een crowdfunding wat voor jouw initiatief is? Doe dan de handige Crowdfunding scan en check het Stappenplan crowdfunding van de KVK.

 

CityLab010 schrijft geen standaard maatschappelijk tarief voor. Online vind je veel bronnen waarin je de gemiddelde uurtarieven per branche en rol kan vinden. Als je besluit hier (ver) onder of boven te zitten is het verstandig om dit toe te lichten.

Dit is afhankelijk van jouw specifieke situatie.
Het kan zijn dat je inkomens- of vennootschapsbelasting moet betalen, het invloed heeft op je privé inkomen (en dus op toeslagen of uitkeringen) of dat je BTW dient te betalen over de subsidie als onderneming. 

Meer informatie over belasting (btw, vennootschapsbelasting) en subsidies kan je vinden op de website van de belastingdienst en de kvk, of informeer bij je accountant wat in jouw geval geldt

Wij hebben een speciale promotiekit om initiatiefnemers ‘tools’ in handen te geven om zichzelf én CityLab010 te promoten. Afhankelijk van je eigen kennis en kunde kan je hier in meer of mindere mate een eigen draai aan geven. In de toolkit zitten ook onze achtergronden, logo’s en andere elementen waarmee je lekker aan de slag kan. Je kan kiezen uit een aantal templates voor initiatieven die zijn ingediend en tussen initiatieven die al een startkapitaal hebben ontvangen en al gestart zijn.

Elk initiatief dat op www.citylab010.nl wordt gedeeld blijft intellectueel eigendom van de initiatiefnemer. Ook als je bij het subsidieloket van de gemeente Rotterdam een aanvraag doet voor een startbudget blijft het jouw intellectueel eigendom. Wij maken wel gebruik van de samenvatting op de website voor promotiedoeleinden.
 

Als je via je account inlogt, kun je je initiatief aanpassen.
 

Bij CityLab010 organiseren we regelmatig netwerkevents en workshops. Op die events ontmoet je het team van CityLab010, de partners van CityLab010, experts en andere Rotterdammers met hart voor de stad. Via deze website houden we je op de hoogte van alle activiteiten. Meld je ook aan voor de nieuwsbrief dan ontvang je alle updates.

In de beschikking die je hebt ontvangen bij toekenning van het startbudget staat vermeld waar het verzoek tot vaststelling; en de eventuele inhoudelijke en financiele verantwoording aan moeten voldoen.

Je kan het verzoek tot vaststellen van de subsidie doen via het Subsidieloket. Hier log je in met DigiD of eHerkenning. Zorg dat je je dossiernummer (staat in de beschikking) bij de hand hebt. 

Handig: er is een Verantwoordingsformulier dat je kan gebruiken om de CityLab010 subsidie te verantwoorden. Zelf een inhoudelijk en financieel verslag opstellen mag ook.


Belangrijk:

In principe* geldt de SVR 2014, waar in artikel 13 en 14 te lezen is waar een verantwoording, vaststelling en mogelijke controle aan moeten voldoen. Bij subsidies vanaf 25.000 euro is dit een inhoudelijke verantwoording; en een financiele verantwoording, waarbij afwijkingen van meer dan 10% van de ingediende aanvraag worden toegelicht. 

Bij subsidies van 50.000 euro of meer dient men normaliter* ook een accountantsproduct aan te leveren. In alle gevallen geldt dat in de verantwoording over de subsidie wordt aangegeven welke maatschappelijke bijdrage is geleverd (zie Nadere regels CityLab010 2020, 2021, 2022). 

Heb je nog vragen? Stuur dan een mail aan de subsidieadministratie en vermeld je dossiernummer. We helpen je graag!

* = Let op: dit kan in jouw geval anders zijn. Er kunnen aanvullende voorwaarden gelden, of een ontheffing. Controleer daarom altijd de beschikking voor de voor jouw aanvraag geldende voorwaarden.

Stel hier jouw vraag.