Veelgestelde vragen

1. Wat is CityLab010?

CityLab010 is een regeling waarmee Rotterdammers - bewoners, ondernemers en organisaties - gestimuleerd worden te komen met oplossingen voor maatschappelijke issues. Rotterdammers zijn dus aan zet, de gemeente faciliteert (onder andere door een startsubsidie beschikbaar te stellen en kennis te delen) en verbindt. De innovatiekracht van de stad benutten we zo optimaal, in een nieuwe samenwerking tussen de gemeente en iedereen die stad een warm hart toedraagt. In 2018 is er ruim 3 miljoen euro beschikbaar voor 11 verschillende onderwerpen: een veilige stad, fijne Rotterdamse buitenruimte, Rotterdam economisch vooruit, dus iedereen aan het werk, een duurzame en bereikbare stad, prettig wonen voor gezinnen: droomstraten, heb hart voor onderwijs, cultuur als vernieuwende kracht, sport beweegt Rotterdam, eenzaamheid bestrijden we samen en schuldenvrije toekomst .

 

2. Moet mijn plan precies bij een onderwerp passen of wat als mijn plan bij meerdere onderwerpen past?

De onderwerpen die we noemen vindt de gemeente belangrijk en dienen ter inspiratie. Je kunt dus ook met een plan komen dat niets met deze onderwerpen te maken heeft. Wij bekijken dan of het plan past binnen CityLab010. Heb je geen idee bij welk onderwerp jouw plan hoort of past het bij meerdere? Dien het in en wij bekijken vanuit welk(e) onderwerp(en) de financiële ondersteuning kan komen.

 

3. Hoe kun je je plan delen?

Hier kun je je idee voor Rotterdam plaatsen en de samenwerking met andere partijen opzoeken. Iedereen die geïnteresseerd is, kan zich aansluiten bij jouw project. Na het delen van het plan neemt CityLab010 contact met je op. Met de hulp van deskundigen en gemeentelijke experts kun je jouw idee verder ontwikkelen tot een volwaardig plan. Is je plan klaar, maar ontbreekt er nog een startkapitaal? Dan kun je bij de gemeente een CityLab010-subsidie aanvragen. Let op! Ben je van plan om subsidie aan te vragen, dan moet je vóór 1 mei 2018 contact hebben gezocht met het team van CityLab010. 

LET OP
Het subsidieloket is open. Er is dit jaar nog budget beschikbaar voor plannen. Zo is er nog subsidie mogelijk voor plannen voor de onderwerpen: werk (€307.500), sport (€35.000), eenzaamheid (€53.000), schulden (€11.000), veiligheid (€ 99.558) en cultuur (€100.308). Plannen kunnen tot 1 november 2018 worden ingediend.

 

4. Als ik mijn plan plaats op www.citylab010.nl, is het plan dan nog wel van mij?

Elk initiatief dat op www.citylab010.nl wordt geplaatst of een aanvraag doet voor een subsidie van CityLab010 blijft intellectueel eigendom van de initiatiefnemer.

 

5. Hoe vraag je bij CityLab010 subsidie aan voor jouw idee?

Dat lees je hier.

LET OP
Het subsidieloket is open. Er is dit jaar nog budget beschikbaar voor plannen. Zo is er nog subsidie mogelijk voor plannen voor de onderwerpen: werk (€307.500), sport (€35.000), eenzaamheid (€53.000), schulden (€11.000), veiligheid (€ 99.558) en cultuur (€100.308). Plannen kunnen tot 1 november 2018 worden ingediend.

 

6. Waar is meer informatie te vinden over de regeling?

De regeling is hier te vinden.

 

7. Hoe gaat de beoordeling van plannen in zijn werk?

De gemeente beoordeelt de plannen op basis van de regeling en besluit welke plannen subsidie krijgen. Het is mogelijk dat een extern advies wordt opgevraagd bij een of meerdere deskundigen. Benieuwd naar de planning, regels en procedures? Klik dan hier.

 

8. Hoe strikt is de subsidieregeling van CityLab010?

De criteria in de subsidieregeling zijn bewust ruim geformuleerd. Het idee daarachter is dat de gemeente door ruimte te creëren innovatie in en vanuit de stad stimuleert.

 

9. Is er een mogelijkheid om in beroep te gaan tegen afwijzing van een subsidieaanvraag?

Er is een normale beroep- en bezwaarprocedure (Awb) van toepassing.

 

10. In welk opzicht is CityLab010 een bijzondere subsidieregeling?

• Ruimte voor experiment (mogelijkheid om af te rekenen op inspanningen in plaats van het eindresultaat)
• Ruimte voor initiatieven die niet passen in ‘beleidskokers’
• Nadruk op innovatie, zowel in oplossing (type instrument) als proces (samenwerkingsvormen stad-gemeente en tussen partners in de stad)

 

11. Waarom is CityLab010 nodig?

Maatschappelijke problemen vragen om een andere aanpak. Daarvoor heeft de stad een overheid nodig die meer ruimte geeft. Een van de speerpunten van het college is dan ook de Rotterdammers laten meedenken en meedoen. CityLab010 geeft die ruimte. Daarbij is innovatie belangrijk. En ook nodig! Zowel in samenwerking tussen stad en gemeente (proces) als tussen partners in de stad. Maar ook als instrument door en vernieuwende oplossingen te bedenken om zo maatschappelijke problemen aan te pakken. CityLab010 biedt op deze manier mogelijkheden om innovatiekracht in de stad te benutten.

 

12. Hoe verhoudt CityLab010 zich tot andere subsidieregelingen, zoals de subsidies die gebiedscommissies aan bewonersinitiatieven geven?

CityLab010 richt zich op het experiment en daarbij staat innovatie centraal. Dit zijn de voorwaarden om een subsidie van CityLab010 te krijgen. Natuurlijk werkt CityLab010 samen met de gebiedscommissie om te kijken waar initiatieven het best passen.

 

13. Kan ik ook subsidie aanvragen zonder mijn idee prijs te geven op de website?

Nee, het is een formele eis voor plannenmakers die een subsidie van CityLab010 willen ontvangen. CityLab010 is een platform waarop mensen hun ideeën voor de stad delen. Je moet dus in ieder geval een samenvatting van jouw plan online plaatsen. Dat heeft ook grote voordelen: er ontstaan sneller samenwerkingsrelaties, je betrekt Rotterdammers en andere geïnteresseerden. Je kun je plan hiermee versterken. Plannenmakers behouden wel te allen tijde de rechten op hun plan; een plan wordt geen openbaar eigendom of eigendom van gemeente door het kenbaar te maken op de website.

 

14. Moet een initiatiefnemer zorgen voor een eigen bijdrage?

Ja, maar dat kan ook in natura. Denk aan het beschikbaar stellen van tijd, expertise of middelen, zoals ruimte of hardware.

 

15. Waar vind ik het Kader Stedelijke Ontwikkeling?

In het document nadere regels CityLab010 verwijst artikel 15 in de toelichting naar www.rotterdam.nl/kaderstedelijkeontwikkeling, deze link werkt helaas niet meer. Het document Kader Stedelijke Ontwikkeling staat nu op een andere locatie.