Veelgestelde vragen

1. Wat is CityLab010?

CityLab010 is een regeling waarmee Rotterdammers - bewoners, ondernemers en organisaties - gestimuleerd worden te komen met oplossingen voor maatschappelijke issues. Rotterdammers zijn dus aan zet, de gemeente faciliteert (onder andere door een startsubsidie beschikbaar te stellen en kennis te delen) en verbindt.
 

2. Waarom is CityLab010 nodig?

Maatschappelijke problemen vragen om een andere aanpak. Daarvoor heeft de stad een overheid nodig die meer ruimte geeft. Een van de speerpunten van het college is dan ook de Rotterdammers laten meedenken en meedoen. CityLab010 geeft die ruimte. Daarbij is innovatie belangrijk. En ook nodig! Zowel in samenwerking tussen stad en gemeente (proces) als tussen partners in de stad. Maar ook als instrument door en vernieuwende oplossingen te bedenken om zo maatschappelijke problemen aan te pakken. CityLab010 biedt op deze manier mogelijkheden om innovatiekracht in de stad te benutten.
 

3. Is er in 2019 een nieuw CityLab010-jaar?

Jazeker! In 2019 gaan we vol nieuwe energie met elkaar werken aan een nieuw Citylab010-jaar. Houd deze website in de gaten voor alle ontwikkelingen.
 

4. Hoe ontmoet ik andere dromers, denkers en doeners?

Bij CityLab010 organiseren we regelmatig grote netwerkevents en handige workshops. Ook in 2019 ben je van harte welkom om team CityLab010, de partners, experts en andere Rotterdammers met hart voor de stad te ontmoeten. Op dit moment is nog niet bekend wanneer het eerste event in 2019 is. We houden je op de hoogte via deze website.
 

5. Hoe kun je je plan delen?

Op dit moment werkt team CityLab010 aan een nieuwe regeling en een nieuw proces voor 2019. Natuurlijk kun je in 2019 ook weer je plan delen op onze site.

 

6. Als ik mijn plan plaats op www.citylab010.nl, is het plan dan nog wel van mij?

Elk initiatief dat op www.citylab010.nl wordt geplaatst of een aanvraag doet voor een subsidie van CityLab010 blijft intellectueel eigendom van de initiatiefnemer.

 

7. Kun je bij CityLab010 subsidie aanvragen voor jouw idee?

In 2018 kun je geen subsidie meer aanvragen. In 2019 is er een nieuw CityLab010-jaar en is er weer ruim 3 miljoen euro beschikbaar. Houd deze website hiervoor in de gaten.  

 

8. Waar is meer informatie te vinden over de regeling en het proces?

Op dit moment werkt team CityLab010 aan een nieuwe regeling en een nieuw proces voor 2019.

 

9. In welk opzicht is CityLab010 een bijzondere subsidieregeling?

• Ruimte voor experiment (mogelijkheid om af te rekenen op inspanningen in plaats van het eindresultaat)
• Ruimte voor initiatieven die niet passen in ‘beleidskokers’
• Nadruk op innovatie, zowel in oplossing (type instrument) als proces (samenwerkingsvormen stad-gemeente en tussen partners in de stad)

 

10. Hoe verhoudt CityLab010 zich tot andere subsidieregelingen, zoals de subsidies die gebiedscommissies aan bewonersinitiatieven geven?

CityLab010 richt zich op het experiment en daarbij staat innovatie centraal. Dit zijn de voorwaarden om een subsidie van CityLab010 te krijgen. Natuurlijk werkt CityLab010 samen met de gebiedscommissie om te kijken waar initiatieven het best passen.