Veelgestelde vragen

1. Wat is CityLab010?

CityLab010 is een regeling waarmee Rotterdammers - bewoners, ondernemers en organisaties - gestimuleerd worden te komen met oplossingen voor maatschappelijke issues. Rotterdammers zijn dus aan zet, de gemeente faciliteert (onder andere door een startsubsidie beschikbaar te stellen en kennis te delen) en verbindt. De innovatiekracht van de stad benutten we zo optimaal, in een nieuwe samenwerking tussen de gemeente en iedereen die stad een warm hart toedraagt. In 2018 is er ruim 3 miljoen euro beschikbaar voor 11 verschillende onderwerpen: een veilige stad, fijne Rotterdamse buitenruimte, Rotterdam economisch vooruit, dus iedereen aan het werk, een duurzame en bereikbare stad, prettig wonen voor gezinnen: droomstraten, heb hart voor onderwijs, cultuur als vernieuwende kracht, sport beweegt Rotterdam, eenzaamheid bestrijden we samen en schuldenvrije toekomst .

 

2. Moet mijn plan precies bij een onderwerp passen?

De onderwerpen die we noemen vindt de gemeente belangrijk en dienen ter inspiratie. Je kunt ook met een plan komen dat niets met deze onderwerpen te maken heeft. De gemeente bekijkt dan of het plan gerealiseerd kan worden. Past het binnen CityLab010, dan bekijkt de gemeente zelf vanuit welk(e) onderwerp(en) de financiële ondersteuning komt. In de regeling is te vinden of het plan binnen CityLab010 past. 

 

3. Hoe kun je je plan delen?

Op deze website kun je je idee voor Rotterdam plaatsen en de samenwerking met andere partijen opzoeken. Rotterdammers kunnen zich aansluiten bij jouw project. Na het delen van het plan is het nodig dat je contact opneemt met team CityLab010 voor advies. Met de hulp van andere deskundigen en gemeentelijke experts kun je jouw idee verder ontwikkelen tot een volwaardig plan. Is je plan klaar, maar ontbreekt er nog een startkapitaal, dan kun je bij de gemeente een CityLab010-subsidie aanvragen. Let op! Ben je van plan om subsidie aan te vragen, dan moet je vóór 1 mei 2018 contact hebben gezocht met het team van CityLab010.

 

4. Als ik mijn plan plaats op www.citylab010.nl, is het plan dan nog wel van mij?

Elk initiatief dat op www.citylab010.nl wordt geplaatst of een aanvraag doet voor een subsidie van CityLab010 blijft intellectueel eigendom van de initiatiefnemer.

 

5. Hoe vraag je bij CityLab010 subsidie aan voor jouw idee?

Bekijk hier hoe je subsidie kan aanvragen

 

6. Waar is meer informatie te vinden over de regeling?

De regeling is hier te vinden.

 

7. Hoe gaat de beoordeling van plannen in zijn werk?

De gemeente beoordeelt de plannen op basis van de regeling en besluit welke plannen subsidie krijgen. Het is mogelijk dat een extern advies wordt opgevraagd bij een of meerdere deskundigen.

 

8. Hoe hard is de subsidieregeling van CityLab010?

De criteria in de subsidieregeling worden bewust ruim geformuleerd. Het idee daarachter is dat de gemeente door ruimte te creëren innovatie in en vanuit de stad stimuleert.

 

9. Is er een mogelijkheid om in beroep te gaan tegen afwijzing van een subsidieaanvraag?

Er is een normale beroep- en bezwaarprocedure (Awb) van toepassing.

 

10. In welk opzicht is CityLab010 een bijzondere subsidieregeling?

• Ruimte voor experiment (mogelijkheid om af te rekenen op inspanningen in plaats van het eindresultaat)
• Ruimte voor initiatieven die niet passen in ‘beleidskokers’
• Nadruk op innovatie, zowel in oplossing (type instrument) als proces (samenwerkingsvormen stad-gemeente en tussen partners in de stad)

 

11. Waarom is CityLab010 nodig?

Maatschappelijke problemen vragen om een andere aanpak. Rotterdammers vragen om een andere overheid die meer ruimte geeft. Een van de speerpunten van het college is dan ook de Rotterdams te laten meedenken en meedoen. Daarbij is innovatie goed voor de stad en nodig: zowel in samenwerking tussen stad en gemeente (proces), tussen partners in de stad als in type oplossingen om maatschappelijke problemen aan te pakken (instrument). CityLab010 biedt mogelijkheden om innovatiekracht in de stad langs deze lijnen te benutten.

 

12. Hoe verhoudt CityLab010 zich tot andere subsidieregelingen, zoals de subsidies die gebiedscommissies aan bewonersinitiatieven geven?

In CityLab010 is ruimte voor experiment en staat innovatie centraal. Natuurlijk werkt CityLab010 samen met de gebiedscommissie om te kijken waar initiatieven het best passen.

 

13. Kan ik ook subsidie aanvragen zonder mijn idee prijs te geven op deze website?

CityLab010 is een platform waarop mensen met ideeën die goed zijn voor Rotterdam en mensen met kennis en expertise, en middelen (in de breedste zin van het woord: geld, ruimte, materialen, etc.) elkaar kunnen ontmoeten om hun ideeën tot uitvoerbare plannen door te ontwikkelen. Om dat te kunnen zien, moet je in ieder geval de samenvatting van je plan op de website zetten. Het is een formele eis voor plannenmakers die een subsidie van CityLab010 willen aanvragen. Op deze website en bij regelmatig terugkerende netwerkevenementen vinden Rotterdammers elkaar die worden gedreven door passie voor de stad. Je plan (de samenvatting) op de website plaatsen heeft voordelen: het versterkt je plan, je betrekt Rotterdammers en er worden wellicht nieuwe samenwerkingsrelaties aangegaan in de stad. De regeling is dus niet bedoeld voor puur commerciële initiatieven. Initiatiefnemers behouden de rechten op hun plan; een plan wordt geen openbaar eigendom of eigendom van gemeente door het kenbaar te maken op de website.

 

14. Moet een initiatiefnemer zorgen voor een eigen bijdrage?

Ja, maar dat kan ook in natura. Denk aan het beschikbaar stellen van tijd, expertise of middelen, zoals ruimte of hardware.

 

15. Waar vind ik het Kader Stedelijke Ontwikkeling?

In het document nadere regels CityLab010 verwijst artikel 15 in de toelichting naar www.rotterdam.nl/kaderstedelijkeontwikkeling, deze link werkt helaas niet meer. Het document Kader Stedelijke Ontwikkeling staat nu op een andere locatie.