Juryrapport 2019.

In 2019 krijgen 35 innovatieve initiatiefnemers ‘groen licht´ om hun idee ten uitvoering te brengen met een startbudget van CityLab010. De gemeente stelt hiervoor ruim 3 miljoen euro beschikbaar. Er zijn ruim 300 ideeën ingediend en hebben 160 initiatiefnemers een startbudget aangevraagd bij het subsidieloket van de gemeente Rotterdam.

Voor het eerst sinds de oprichting van CityLab010 heeft een Stadsjury de initiatieven beoordeeld en een juryrapport opgesteld. De Stadsjury van CityLab010 bestaat uit twaalf Rotterdammers met uiteenlopende kennis, maar allemaal met een groot hart voor de stad.
 

Rond de 100 initiatieven zijn beoordeeld door de Stadsjury. Daarvan is het volledige rapport beschikbaar met daarin alle scoren, toelichtingen* en beoordelingen.


*Welk initiatief krijgt een startbudget?

Bij het bepalen van welk initiatief een startbudget krijgt, is de Stadsjury als volgt te werk gegaan:

  • Zie hier het score-overzicht met initiatieven en scores, gerangschikt op (hoofd-)categorie. Per categorie staat het initiatief met de hoogste score bovenaan en met de laagste score onderaan. De groene regels zijn de initiatieven die een startbudget hebben gekregen.
  • In totaal ontvangen 35 initiatieven een startbudget. In het overzicht zijn dat de groene regels.
  • In rondes krijgt het initiatief met de hoogste score binnen de categorie een startbudget tot er geen budget meer beschikbaar is voor het aangevraagde startbudget.
  • 22 initiatieven zijn om deze reden afgevallen omdat er geen budget meer beschikbaar was voor het volledige startbudget. In het overzicht zijn dat de oranje regels.
  • De minimale score voor het krijgen van een startbudget is 5 punten, 34 initiatieven komen daarom niet in aanmerking voor een startbudget. In het overzicht zijn dat de witte regels.

 

 

Meedoen.
Van initiatief naar projectplan.

Doe mee met de ronde in 2020