Nieuws.

De toegevoegde waarde van CityLab010

CityLab010 is er voor innovatieve ideeën die de stad beter maken. Op het gebied van werk zijn wij op zoek naar vernieuwende en duurzame oplossingen die gericht zijn op uitstroom uit de bijstand of ter voorkoming van instroom. Hoe helpen we bijvoorbeeld Rotterdamse werkzoekenden met een taalachterstand naar betaald werk?

Ook deze ronde gaan Eva van Dijke en Malika Kassrioui in gesprek met alle plannenmakers die een idee hebben rondom het thema: dus echt iedereen aan het werk. Bij dit thema is het belangrijk dat vernieuwende initiatieven ook onderbouwd kunnen worden met een bedrijfsplan. Tijdens de gesprekken met de initiatiefnemers over hun plannen wordt er op inhoud geëxperimenteerd  met tools, theorieën en uitvoeringsmogelijkheden. Kassrioui: “Dat zorgt ervoor dat we binnen CityLab010 kunnen testen wat voor plannen de stad daadwerkelijk verder helpen. Ondernemers vinden hier niet alleen de financiering om hun plan te starten. Je krijgt ook je idee scherper. Daarnaast kijken wij naar wat voor verbindingen we kunnen vinden die de plannen sterker maken.” CityLab010 bestaat uit een enorm netwerk dat kennis, vol uitvoeringsmogelijkheden en brengt mensen samen. Dat samenbrengen van partijen gebeurt vaak in eerste instantie intuïtief. Van Dijke: “Soms zie je gewoon dat je plannenmakers samen moet brengen, omdat ze potentieel iets voor elkaar kunnen betekenen. Natuurlijk is dat grotendeels gebaseerd op de ervaring die wij inmiddels hebben opgebouwd.” Kassrioui: Zo hebben bijvoorbeeld de Blauwe Krokodil en Days of Code een intensieve samenwerkingen kunnen starten, en zijn er goede contacten tussen Rotterdam Schakelt, Overschie werkt en SpareSpace

De impact van een initiatief
In 2017 is met  alle toegekende CityLab010-initiatieven van het thema werk voor het eerst gestart met het ontwikkelen en uitvoeren van een impactmeting. “Hiermee onderzoeken wij of het de initiatieven lukt hun plannen waar te maken en of zij de juiste mensen bereiken, maar vooral wat het effect is van hun betrokkenheid bij het maatschappelijke vraagstuk: hoe iedereen weer aan het werk te krijgen. “De impactmeting is in samenwerking met de initiatiefnemers vormgegeven en heeft als doel het initiatief te versterken. Van Dijke: “Tijdens het afnemen van metingen merken wij dat het stellen van onze vragen ervoor zorgt dat de initiatiefnemer hernieuwd naar zijn/haar initiatief kijkt.”

Uiteindelijk is de wens dat door het meten van impact er sterkere initiatieven komen die de stad verder helpen. Voor de Gemeente Rotterdam zal de meting tonen hoe nieuwe externe, initiatieven een bijdrage kunnen leveren. Van Dijke: “Per initiatief gaan wij in gesprek met drie partijen; de initiatiefnemer, de doelgroep en de extern betrokkenen van het initiatief.”

Echt verder helpen
Kassrioui: “Een plannenmaker komt natuurlijk iets bij de gemeente halen, zoals financiering en begeleiding. In de eerste gesprekken gaat het er dan ook om dat de initiatiefnemer laat zien dat hij/zij het plan beheerst. Welke ideeën heeft iemand bij de financiering? Wat voor netwerk ondersteunt de uitvoering van het plan? Hoe draagt het plan bij aan een maatschappelijk vraagstuk? Bij de toegekende initiatieven ligt het accent veel meer op een samenwerking die voor ons beiden vruchtbaar is. Hierbij speelt gelijkwaardigheid een grote rol.” Van Dijke: “Wel is het zo dat we gedurende het gehele traject, van selectie tot beoordeling naar samenwerking, bij alle initiatiefnemers bekijken hoe wij het initiatief of de persoon zelf verder kunnen helpen. En soms is dat simpelweg door in het begin kritische vragen te stellen over hun businessmodel. Onlangs kregen wij teruggekoppeld dat door onze gesprekken een initiatiefnemer succesvoller in staat bleek haar idee strategisch te positioneren bij andere partijen."

Heb jij een plan op het gebied van werk? Kijk dan hier voor meer informatie en deel je plan voor 1 mei.